Experències sobre l’electromagnetisme

EXPERIÈNCIA OERSTED
EXPERIÈNCIA DE FARADAY-LENZ
CAMP MAGNÈTIC D’UN CONDUCTOR
CAMP MAGNÈTIC A L’INTERIOR D’UNA BOBINA

Arnau Alier Cirera
Treball de recerca 2n curs de Batxillerat
Institut La Plana