EXPERIÈNCIA FARADAY-LENZ

Al entrar l’imant a la bobina pel pol Nord, les línies del camp magnètic es concentren dintre i per tant hi ha més densitat de línies, al haver-hi més densitat de línies el flux magnètic augmenta per tant el camp magnètic també, la bobina per contrarestar aquest augment de camp magnètic que li entra, fa un camp magnètic induït cap a fora de la bobina, fent que crei corrent induït. Per saber el sentit del corrent induït s’utilitza la regla de la mà dreta, la qual tracta de aixecar el dit polze i posar els altres dits de la mà mig tancats, el dit polze representa el sentit del camp magnètic induït i els dits representen el sentit de la corrent induïda. Per tant s’esbrina que el sentit del corrent induït és antihorari per tant l’agulla va cap a la esquerre.

Al treure l’imant de la bobina, les línies del camp magnètic ja no es concentren a dintre la bobina  ja que allunyes l’imant per tant hi ha menys densitat de línies i això porta a un reducció del flux magnètic i del camp magnètic, la bobina ha de contrarrestar el camp magnètic que li falta comparant-ho quan s’entra l’imant, creant un camp magnètic induït cap a l’interior de la bobina. Per saber el sentit d’aquest corrent induït es torna a fer servir la regla de la mà dreta i  s’esbrina que el corrent induït és horari per tant l’agulla va cap a la dreta.

Al entrar l’imant a la bobina pel pol sud, Passa el contrari que si s’insereix l’imant pel pol nord, el flux magnètic disminueix per tant el camp magnètic també, i la bobina contrarresta aquest falta camp magnètic, creant un camp magnètic induït cap a l’interior de la bobina, i si seguim la regla de la mà dreta s’esbrina que el sentit del corrent induït és horari per tant l’agulla va cap a la dreta.

Al treure l’imant de la bobina, Passa el contrari que si es retira l’imant pel pol nord , el flux magnètic augmenta per tant el camp magnètic tamble, i la bobina contrarresta aquest excés de camp magnètic creant camp magnètic induït cap a fora de la bobina fent que crei corrent induïda, i si seguim la regla de la mà dreta s’esbrina que els sentit del corrent induït és antihorari per tant l’agulla va cap a la esquerre.

Tornar

Arnau Alier Cirera
Treball de recerca 2n curs de Batxillerat
Institut La Plana