CAMP MAGNÈTIC A L’INTERIOR D’UNA BOBINA

S’observa que amb el pas de corrent elèctric en sentit horari per la bobina, l’agulla gira 180º si utilitzem la regla de la mà dreta, el dit polze ens indica la direcció i el sentit del camp magnètic i els dits en indiquen el sentit de gir del corrent d’aquesta manera es justifica que l’agulla hagi girat 180º.

Quan es canvia la polaritat de la pila el sentit de corrent que passa per la bobina és horari i l’agulla pràcticament no canvia de direcció aquest fenomen es pot explicar amb la regla de la mà dreta, els dits ens indicaran el sentit que és horari i el polze ens indica que la direcció i el sentit del camp magnètic van cap a la part posterior de la bobina

Tornar

Arnau Alier Cirera
Treball de recerca 2n curs de Batxillerat
Institut La Plana